MUZIEKVERENIGING CONCORDIA IN KRABBENDIJKE?
In 1888 hebben enkele notabelen in een café met behulp van eigen middelen de muziekvereniging Concordia opgericht. In de oorlogsjaren werden de repetities gestaakt. Het bestuur nam in 1955 het besluit om voortaan ook vrouwelijke muzikanten toe te laten. Vanaf 1958 behoort ook de drumband tot de vereniging. Bij het honderdjarig bestaan van de muziekvereniging werd de Koninklijke erepenning uitgereikt.

WAT IS CONCORDIA?
Concordia bestaat momenteel uit een fanfare en een slagwerkgroep.

De fanfare heeft iedere donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur repetitie in het dorpshuis Meerwaarde te Waarde.

Het repertoire van de fanfare is zeer uitgebreid. Er worden nummers gespeeld uit alle genres muziek, zowel uit het begin van deze eeuw als zeer moderne nummers.
De slagwerkgroep heeft de repetitie's elke donderdagavond van 19.45 tot 21.30 uur in het leslokaal aan de Noordweg 8c in Krabbendijke midden in de dorpskern.  Ook hebben we weer wat nieuwe leerlingen bij deze groep. De leerlingen worden in een aparte leerlingengroep opgeleid. Wanneer ze redelijk kunnen drummen, worden ze toegelaten tot de slagwerkgroep.

Naast de repetities worden er nog andere activiteiten gehouden zoals verschillende rondgangen door het dorp, de jaarlijkse uitvoering, Koninginnedag, lampionoptochten, serenades, kerstzangavonden, enz.

WIE ZIJN CONCORDIA?
De leden van Concordia zijn jongens en meisjes, mannen en vrouwen, van alle leeftijden, afkomstig uit alle delen van het land met allemaal verschillende beroepen en interesses, die echter één ding gemeen hebben: DE LIEFDE VOOR DE MUZIEK!!

KOM OOK BIJ CONCORDIA !!
Concordia heeft één relatief groot probleem. We hebben leden tekort. Dit geldt voor zowel de slagwerkgroep als de fanfare. We zijn daarom hard op zoek naar nieuwe leden. Zonder nieuwe leden is het voortbestaan van Concordia niet gewaarborgd. Wilt u/jij lid worden of bent u nieuwsgierig geworden en wilt u iets meer weten? Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden van Concordia. U kunt ook gewoon even binnen lopen in het repetitielokaal aan de Noordweg tijdens één van de repetitieavonden van de slagwerkgroep of de fanfare.
Concordia geeft het instrument, het uniform, de bladmuziek en de muziekstandaard gratis in bruikleen.

Bovendien biedt Concordia al haar leden MUZIEKLES aan ! Vraag naar de voorwaarden bij één van de bestuursleden.